ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

คู่มือลดภาษี ฉบับสมบูรณ์
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : INSPAL
ผู้แต่ง : Chadcha
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : อธิบายเรื่อง ภาษี ตั้งแต่พื้นฐาน ไปจนถึงสิทธิ์ลดหย่อนภาษี อาทิ กองทุน LTF/RMF, ซื้อประกันชีวิต, ค่าเลี้ยงดูบุตร-บิดามารดา และการบริจาคเงินในโอกาสต่างๆ รวมถึงวิธีการยื่นเสียภาษีทั้งแบบเอกสาร และยื่นผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถประหยัดภาษีได้มากขึ้น!!