ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

English Fast Track (ม.ต้น)
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : แคมปัสติวเตอร์ ออนไลน์
ผู้แต่ง : อาจารย์เสาวลักษณ์ ลี้รุ่งเรืองพร
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : หลักสูตร ม.ต้น ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการเตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ กับตัวอย่างและแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบายละเอียด อุดมด้วยคำศัพท์และตัวอย่างรูปประโยค การเรียน grammar แบบเข้าใจง่าย รวมถึงการฝึกอ่าน passage ทั้งสั้นและยาวอย่างมืออาชีพ