ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

Product Marketing การวางแผนผลิตภัณฑ์
หมวด : บริหารธุรกิจ-การเงิน
สำนักพิมพ์ : ดำรงค์ พิณคุณ
ผู้แต่ง : ดำรงค์ พิณคุณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ :  หนังสือที่แยกแยะตัวสินค้าออกเป็นหมวดหมู่ของลูกค้า หมวดหมู่ของผู้ผลิต และแนวทางในการจักจำหน่าย เพราะสินค้าแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทใช้งานไม่เหมือนกัน หลักการคิดด้านตัวสินค้าจะเป็นแนวทางให้กับนักธุรกิจ พ่อค้า นักการตลาด นักขาย สามารถมองเห็นได้ว่า สินค้าของตนควรจะต้องบริหารอย่างไร ลูกค้าใช้บ่อยเพียงใด หรือสินค้าเราเหมาะกับลูกค้าประเภทไหน หากเราไม่รู็้้ว่าเรากำลังขายสินค้าประเภทใดอยู่ในมือ แล้วสินค้านี้จะทำให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำได้หรือไม่ แล้วเราจะทำสำเร็จได้อย่างไร